ВЫЗРЕВАНИЕ ПОБЕГОВ

5 февраля, 2022

НОВДАЛАРНИНГ ПИШИШИ – ме¬вали ўсимликлар ва ток новдаларидаги морфологик, биологик ва биокимёвий ўзгаришлар. Ўсимликнинг қишдан яхши чиқиши учун аҳамиятли. Н. п. даври ўсимликнинг ўсув даври охирларида бошла¬нади. Ўсимлик новдаларининг пишиб етилиш даражаси тупроқ типи, жой рельефи, намлик, ёруғлик, агротехника даражаси, навларнинг био¬логик хусусиятларига боғлиқ. Новдаларнинг пишиши вақтида кечади¬ган мураккаб жараёнлар (крахмал тўпланиши, намининг камайиши, ҳужайралар қобиғининг ёғочланиши, пўстлоқ ва пўкак камбийнинг ҳосил бўлиши ва ҳ. к.) кузнинг охири ва қиш бошлангунгача давом эта-ди. Новдаларнинг ўз вақтида яхши пишиб етилиши учун ўсимлик куз¬да деярли суғорилмайди; ёзнинг иккинчи ярмида азотли ўғитлар билан озиқлантирилмайди; кўчатзордаги кўчатларнинг асосий новдалари-нинг учи чилпинади; ток новдалари августда чеканка қилинади, пишиб етилган ток новдаларининг куртаклари бўртиб чиққан, бўғимларидаги куртаклар тўлиқ шаклланган, ранги сарғишдан қизғиш-жигар рангга¬ча, эгилганда бироз қирсиллайдиган бўлади ва ҳ. к.

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x