ЕСТЕСТВЕННЫЕ ВРАГИ ВРЕДИТЕЛЕЙ ПЛОДОВЫХ И ДЕКОРО-ТИВНЫХ РАСТЕНИЙ, природные враги вредителей плодовых и декора¬тивных растений

5 февраля, 2022

МЕВАЛИ ВА МАНЗАРАЛИ ЎСИМЛИКЛАР ЗАРАР-КУНАНДАЛАРИНИНГ ТАБИИЙ КУШАНДАЛАРИ — ўсимликларнинг нобуд бўлиши ёки уларнинг зарарланишига сабаб бўлувчи паразитлар, йиртқичлар ва патоген микроорганизмлар. Буларга қорин оёқли молю-скалар, кўпоёқлилар, ўргимчаксимонлар, сувда ва қуриқликда яшовчи-лар, судралиб юрувчилар, қушлар, сутэмизувчилар ва ҳ. к. ларнинг па-разитлари ва йиртқичлари киради. Зараркунандалар сонини камайти-ришда, асосан, ўргимчаксимонлар (йиртқич ўргимчаклар ва каналар), ҳашаротлар ва қушларнинг аҳамияти катта. Улар турларининг кўплиги, юқори самара бериши туфайли зараркунандаларга қарши биологик ку¬раш усулининг асосий воситаси ҳисобланади. Зарарли ҳашаротларни йўқотишда тиллақўнғиз, каналар, сассиқ қўнғиз, хонқизи, чумчуқлар туркумига кирувчи қушларнинг аҳамияти катта.

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x