АЭРОЗОЛИ

АЭРОЗОЛЛАР – суюқликнинг майда заррачаларидан иборат сунъий туман. Боғ ва токзор зараркунандалари ва касаллик- ларига қарши заҳарли моддалар махсус аппаратлар ...
Подробнее

АЭРАЦИЯ ПОЧВЫ

ТУПРОҚ АЭРАЦИЯСИ – тупроқдаги ҳавонинг умумий миқдори ҳамда унинг атмосфера ҳавоси билан ал- машиниши. Тупроқдаги ҳаво заҳираси тупроқнинг механик таркиби, ...
Подробнее

АФФИНИТЕТ

АФФИНИТЕТ – пайвандтаг билан пайвандуст ўртасидаги анатомик ҳамда физиологик уйғунлик, бирикиш. Пайванд- нинг яхши тутиб кетиши ва ривожланишига таъсир кўрсатади ...
Подробнее

АУКСИНЫ, фитогормоны, стимуляторы роста

АУКСИНЛАР, фи-тогормонлар, ўстирувчи моддалар – ўсимлик ҳужайралари томонидан ишлаб чиқариладиган юқори физиологик фаол моддалар. Ўсимлик ҳу- жайралари ва тўқималарини ўстиришда ...
Подробнее

АССИМИЛЯЦИЯ

АССИМИЛЯЦИЯ - ташқи муҳитдаги турли моддаларнинг ўсимлик томонидан ўзлаштирилиб ассимилятларга айлантириш жараёни ...
Подробнее

АССИМИЛЯТЫ

АССИМИЛЯТЛАР – ўсимликларнинг хло- ропластлар ёрдамида ассимиляция жараёнида ташқи муҳитдан ўзлаштирган дастлабки органик моддалари. А. ўсимликнинг ўзи учун энергия, озуқа ...
Подробнее

АРИДНАЯ ЗОНА

ҚУРҒОҚЧИЛ ЗОНА, кам ёғин зона - ёғин кам бўладиган қуруқ иқлимли зона. Бундай зоналарда қурғоқчиликка чи- дамли ўсимлик турлари ва ...
Подробнее

АРЕОМЕТР

АРЕОМЕТР – бирон суюқлик (масалан, узум шар- бати) зичлигини аниқловчи асбоб. Шкалаларга бўлинган (г/см3). Ши- шадан қилинган узун цилиндрсимон резервуарли ...
Подробнее

АРЕАЛ

АРЕАЛ, минтақа – ўсимликнинг маълум турлари тарқалган зона, вилоят, худуд ...
Подробнее

АПРОБАЦИЯ

АПРОБАЦИЯ - боғда, токзорда навдор мева да- рахтлари ва ток тупларини аниқлаш усули. Асосан тоза навли ва соғлом кўчат (қаламча) ...
Подробнее