БУТОН ҒУНЧА

БУТОН ҒУНЧА – куртакнинг гул бўлиб очилишидан олдинги ҳолати ...
Подробнее

БУКЕТНЫЕ ВЕТКИ, букетные веточки

ГУЛДАСТА ШОХЛАР, гулдастасимон шохчалар – куртакчалари ўсувчи, ён куртаклари мева берувчи шохлар (шохчалар). Гуллаш даврида гулдастага ўхшайди (номи ҳам шундан) ...
Подробнее

БРЮШНОЙ ШОВ

ОСТКИ ЧОК, қорин чоки – мевалар, уруғ ёки данакнинг қорин томонидаги чоки. Уруғчи (оналик)лардаги мевабарг қирғоқларининг бирлашган жойи ...
Подробнее

БОЯРЫШНИК

ДЎЛАНА - раънодошларга мансуб мевали дарахт ёки бута. 50га яқин турлари ўсади. Ўзбекистонда сариқ Д. , қизил Д. , бўрикўз ...
Подробнее

БОЯРИШНИЦА

ДЎЛАНА КАПАЛАГИ – оқ капалаклар оиласига мансуб зараркунанда. Ўрта Осиёнинг тоғли районларида кўпроқ учрай¬ди. Капалаги қанотлари ёзилганда 6-6, 5 см, ...
Подробнее

БОТАНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ СОРТОВ

НАВЛАРНИНГ БОТА¬НИК ТАЪРИФИ, навларнинг ботаник тавсифи – мевали ўсимликлар ва ток навларини ташқи белгиларига қараб таърифлаш. Навларни бир-биридан яққол ажратиш ...
Подробнее

БОРОНОВАНИЕ

бороналаш – борона (сихмола)лар ёрдамида тупроқни юза ишлаш; агротехника тадбирларидан бири. Эрта баҳорда, ер ҳайдалгандан сўнг ёки ер ҳайдаш билан ...
Подробнее

БОРОНА

борона – тупроқ юза қатламига иш¬лов беришда қўлланиладиган оддий қишлоқ хўжалик қуроли. Тишли ҳамда дискли бўлади. Ер ҳайдашдан кейин палахсаларни ...
Подробнее

БОРОЗДОВАНИЕ КОРЫ

мевали да¬рахтлар танаси, асосий шохларининг йўғонлашишини, ўсишини тез¬латиш, ток қаламчаларида илдиз пайдо бўлишини жадаллаштириш мақсадида қилинади. Бунда тана, шох, қаламчанинг ...
Подробнее

БОРДОСКАЯ ЖИДКОСТЬ

(Франциянинг Бордо шаҳри номидан) – кимёвий препарат. Фунгицид ва бактерицид хусусиятларига эга. Ток, мевали ва бошқа ўсимликларнинг замбуруғ ва бактерия ...
Подробнее