ЧУЖЕОПЫЛЕНИЕ

ЧЕТДАН ЧАНГЛАНИШ, ташқаридан чангла¬ниш – бир ўсимлик гулининг бошқа ўсимлик гули чанги билан чанглани¬ши. Мевали ўсимликлар ва ток навларининг аксарият ...
Подробнее

ЧИСТОСОРТНОСТЬ

НАВДОРЛИЛИК – мевали, резавор мева¬ли ўсимликлар ҳамда токнинг маълум майдонда экилган навларининг тозалик сифат кўрсаткичи; мева кўчатзорларидан тарқатиладиган кўчатлар навдорлигининг ...
Подробнее

ЧИЛИЙСКАЯ СЕЛИТРА

ЧИЛИЙ СЕЛИТРАСИ – таркибида азот сақловчи минерал ўғит хилларидан бири. Яна қ. Натриевая селитра ...
Подробнее

ЧЕЧЕВИЧКИ

ЯСМИҚЧАЛАР – ўсимлик ташқи қобиғининг ўлиши ҳамда қопловчи тўқиманинг ҳосил бўлиши туфайли устки пўстлоқнинг майда тешикчалари ўрнида вужудга келадиган бўртмалар ...
Подробнее

ЧЕРНАЯ ГНИЛЬ

ҚОРА ЧИРИШ – асосан, олманинг замбуруғ касаллиги. Дарахт пўстлоғи, барглари, айниқса меваси кўпроқ зарар¬ланиб, устида қўнғир доғ пайдо бўлади. Касалланган ...
Подробнее

ЧЕРЕШОК

БАНД – баргнинг барг шапалоғи билан пояни бир¬лаштириб турувчи қисми – банди. Ҳар хил узунликда бўлади ...
Подробнее

ЧЕРЕШНЯ

ГИЛОС – раънодошларга мансуб данак мевали ўсимлик. Дарахти 15-20 м. гача ўсади. Танаси силлиқ, шох-шаббаси тарвақайламаган. Барглари йирик, чўзиқ. Апрелда ...
Подробнее

ЧЕРЕНОК

ҚАЛАМЧА – янги ўсимликни етиштириш мақсадида тайёрланадиган бошқа ўсимликнинг вегетатив қисми. Одатда соғлом она ўсимликдан олинади. Қ. дан илдиз олиб ...
Подробнее

ЧЕРЕНКОВАНИЕ

ҚАЛАМЧАЛАШ, қаламча билан кўпайтириш – ўсимликларни қаламчалар ёрдамида вегетатив кўпайтириш усули. Мевачиликда, токчиликда, манзарали боғдорчиликда, доривор ва бошқа ўсимликларни кўпайтиришда ...
Подробнее