ДЫРЧАТАЯ КОРИЧНЕВАЯ ПЯТНИСТОСТЬ

– ТЕШИКЛИ ЖИ¬ГАРРАНГ ДОҒЛАНИШ – анжир касаллиги, замбуруғ қўзғатади. Асосан анжир барглари зарарланади; думалоқ жигарранг ёки қизил - қўнғир доғлар ...
Подробнее

ДЫМЛЕНИЕ

ТУТАТИШ, бурқитиш – боғ ва токзорларни баҳорги қора совуқдан сақлаш мақсадида ўтказиладиган тадбир. Бу¬нинг учун хашак аралаш гўнг, турли чириндилар, ...
Подробнее

ДУСЕН

ДУСЕН – баландлиги 3-6 м бўлган бутасимон дарахт. Новда ва шохлари қорамтир, оқ ёсмиқчалар билан қопланган. 3-4 –йили ҳосилга киради; ...
Подробнее

ДУПЛИСТОСТЬ ДЕРЕВЬЕВ

ДАРАХТЛАРНИНГ КОВАКЛИ¬ЛИГИ – танада, асосий шохларда ковак ҳосил бўлиши. Асосан да¬рахтлар яхши парвариш қилинмаганда, кучли ва нотўғри буталганда¬ги жароҳатланишда, шохларнинг ...
Подробнее

ДУБИЛЬНЫЕ ВЕЩЕСТВА, танниды

ОШЛОВЧИ МОДДА¬ЛАР, таннидлар - органик бирикмалар. Кўпчилик қисмини таннид¬лар ташкил этади. Анор пўстлоғи, беҳи, ёнғоқ дарахти пўстлоғи, бар¬ги, хом меваси, ...
Подробнее

ДРЕНАЖ

ДРЕНАЖ, зовур - тупроқни қуритиш ва ер ости сувла¬ри сатҳини пасайтириш учун хизмат қилади ...
Подробнее

ДРЕВЕСНЫЕ РАСТЕНИЯ

ДАРАХТСИМОН ЎСИМЛИКЛАР - танаси бақувват, бўйи баланд, шох-шаббаси қалин бўлган кўп йил¬лик ўсимликлар. Бу гуруҳ ўсимликларга олма, нок, беҳи, ўрик, ...
Подробнее

ДРЕВЕСНО-КУСТАРНИКОВЫ РАСТЕНИЯ

ДАРАХТ-БУТАСИМОН ЎСИМЛИКЛАР – ҳам дарахтсимон ва ҳам бутасимон ҳолда ўсадиган кўп йиллик ўсимликлар: ўрмон ёнғоғи, жўка, рябина, дўлана, анор, терак, ...
Подробнее

ДРЕВЕСИНА, ксилема

ЁҒОЧ, ёғочли ксилема – ўсимлик илди¬зи, танасидаги пўстлоқ билан ўзак оралиғида жойлашган қаттиқ тўқима. ўсимлик танасининг мустаҳкам бўлиши, сув ва ...
Подробнее

ДОРЗОВЕНТРАЛЬНОСТЬ

ДОРЗОВЕНТРАЛЛИК, ясси қутблилик – орқа ёки остки (дорсал) ва қорин ёки устки (вентрал) томон¬лари маълум бўлган ўсимлик органлари. Ток ўсимлигининг ...
Подробнее