ФУНГИЦИДЫ

ФУНГИЦИДЛАР - қишлоқ хўжалиги ўсимликларининг замбуруғ, вирус, бактериал касалликларини кўзғатувчиларга қарши курашиш учун ишлатиладиган заҳарли ки¬мёвий моддалар (олтингугурт кукуни, каллоидли ...
Подробнее

ФУМИГАЦИЯ

ФУМИГАЦИЯ - қишлоқ хўжалиги ўсимликлари ва уларнинг маҳсулотларини турли зараркунанда ва касалликлардан за-рарсизлантириш мақсадида буғ, газ ёки тутун ҳолида махсус ...
Подробнее

ФУМИГАНТЫ

ФУМИГАНТЛАР – зараркунанда ва касалликлар¬ни йўқотишга кучли таъсир кўрсатувчи буғсимон, газсимон ҳолатдаги заҳарли моддалар (метилбурамид, гексахлорбутадиен ва бошқалар). Аслида қаттиқ, ...
Подробнее

ФУЗАРИОЗ

ФУЗАРИОЗ – токда учрайдиган замбуруғ касаллиги. Фузариум туркумига мансуб замбуруғлар қўзғатади. Ўрта Осиё, жумла¬дан Ўзбекистонда кенг тарқалган. Касаллик ток гуллашидан ...
Подробнее

ФРУКТОЗА

ФРУКТОЗА, мева қанди – моносахаридларга мансуб мева қанди. Барча меваларда, айниқса, узум, олма, нокда кўп. Ширали¬ги глюкозадан 3 марта, сахарозадан ...
Подробнее

ФОТОСИНТЕТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ

ФОТОСИНТЕТИК ПОТЕНЦИАЛ – қ. Листовая поверхность ...
Подробнее

ФОТОСИНТЕЗ

ФОТОСИНТЕЗ – ўсимликларнинг яшил қисмлари, асосан, барглари томонилан ноорганик моддалардан орга¬ник моддалар ҳосил бўлиш жараёни (ўсимлик тўқималаридаги хлоро¬филлда кечадиган карбонат ...
Подробнее

ФОСФОРОБАКТЕРИН

ФОСФОРОБАКТЕРИН – қ. Бактериаль¬ные удобрения ...
Подробнее

ФОСФОРНЫЕ УДОБРЕНИЯ

ФОСФОРЛИ ЎҒИТЛАР – тарки¬бида ўсимликнинг озиқланиши учун зарур бўлган фосфор кислота¬си (Р2О5)ни сақловчи маъданли ўғит. Заводларда фосфорид рудалари (фосфоритлар ва ...
Подробнее

ФОСФОР

ФОСФОР – Менделеев давр ситемасининг V гуруҳига оид кимёвий модда. Табиатда бошқа элементлар билан бириккан ҳолда учрайди. Ф. ўсимлик учун ...
Подробнее
Loading...