ГУТТАЦИЯ

ГУТТАЦИЯ, томчилаш – латинча гутта-томчи сўзидан олинган; ўсимликларнинг ортиқча сувни барг оғизчалари орқали томчи холида чиқариши. Бу ходиса илдиз босими ...
Подробнее

ГУСТОТА ПАСАДКИ ПЛОДОВО-ЯГОДНЫХ РАСТЕНИЙ И ВИНОГРАДА

МЕВАЛИ, РЕЗАВОР МЕВАЛИ ЎСИМЛИКЛАР ВА ТОК¬НИ ЭКИШ ҚАЛИНЛИГИ – майдон бирлиги ҳисобига тўғри келади¬ган ўсимликлар миқдори ёки туплар сони; ўсимликларнинг ...
Подробнее

ГУМУС, перегной почвы

ГУМУС, тупроқ чириндиси – тупроқ устки қатламидаги органик модда. Турли ўсимлик ҳамда ҳайвон (ҳашаротлар) ўлимтаси қолдиқларининг чириб парчаланиши натижа¬сида ҳосил ...
Подробнее

ГРЫЗУЩИЕ ВРЕДИТЕЛИ

КЕМИРУВЧИ ЗАРАРКУНАНДА¬ЛАР – оғиз аппарати билан ўсимлик барглари, гуллари, гунчалари, кур¬таклари ва меваларини кемириб, боғ ва унинг ҳосилига жиддий зарар ...
Подробнее

ГРЫЗУНЫ

КЕМИРУВЧИЛАР – ёш мевали дарахтлар, кўчатлар тана¬сини кемириб шикаст етказувчи ҳайвонлар (қуён, каламуш, сичқон). Ҳимоя тариқасида дарахт ва кўчатлар атрофи ...
Подробнее

ГРУППА СОРТОВ БАССЕЙНА ЧЕРНОГО МОРЯ

УЗУМ НА¬ВЛАРИНИНГ ҚОРА ДЕНГИЗ СОҲИЛЛАРИ ГУРУҲИ - маданий ток навларининг эколого-географик гуруҳи. Бу гуруҳга кирувчи навлар биологик-морфологик ҳамда хўжалик-технологик хусусиятларига ...
Подробнее

ГРУППА ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКИХ СОРТОВ ВИНОГРАДА

УЗУМ НАВЛАРИНИНГ ҒАРБИЙ ЕВРОПА ГУРУҲИ – маданий ток навларининг эклого-географик гуруҳи. Бунга, асосан винобоп (техник) навлар киради ...
Подробнее

ГРУППА ВОСТОЧНЫХ СОРТОВ ВИНОГРАДА

УЗУМ НАВЛА¬РИНИНГ ШАРҚИЙ ГУРУҲИ – маданий ток навларининг эколого-географик гуруҳи. Бунга, асосан хўраки ва кишмишбоп навлар киради ...
Подробнее

ГРУНТОВЫЕ ВОДЫ

ЕР ОСТИ СУВЛАРИ, сизот сувлар – ернинг доим сув сақловчи юқори қаватида тўпланган сув. Ёғингарчилик ҳамда турли сув ҳавзалари сувларининг ...
Подробнее

ГРОЗДЬ

БОШ, шингил – ток ўсимлигининг генератив органи. Ток гуллугандан кейин ортиқча гуллар ва тугилган ғўрачаларнинг табиий тўкилиши, уларнинг ўсиши ва ...
Подробнее