КУЩЕНИЕ

ТУПЛАНИШ, бачкилаш – 1) ўсимликнинг шох чиқариб туп ҳолига келиши; 2) тана (поя)нинг пастки қисмидан бачкиланиши ...
Подробнее

КУТИКУЛА

КУТИКУЛА – лотинча юпқа пўст маъносини англа¬тади. Эпидермал ҳужайраларни қоплаб турувчи ҳамда ҳимоя вазифаси¬ни ўтовчи юпқа, нозиқ қават, пўстлоқ. Ёш ...
Подробнее

КУСТОВАЯ ФОРМА

ТУПСИМОН ШАКЛ, тупли шакл – токка шакл бериш усулларидан бири. қ. Фор¬мирование ...
Подробнее

КУСТОВАЯ СИСТЕМА ФОРМИРОВАНИЯ

ТУПСИ¬МОН ШАКЛЛАНТИРИШ ТИЗИМИ – мевали, ток ва манзарали ўсимликларга тупсимон шакл беришнинг бир тури ...
Подробнее

КУСТИСТЫЙ СЕРШОХ

КУСТИСТЫЙ СЕРШОХ – шохлари кўп ва қалин ўсган (сершох) ўсимлик ...
Подробнее

КУСТАРНИК

БУТА – паст бўйли дарахтсимон ўсимлик. Ўсиши ва ривожланиши давомида бир неча тана (поя)дан ташкил топади. Б. ларнинг кўпчилиги мевали ...
Подробнее

КУСТ

ТУП - уруғ ёки қаламчадан кўкарган, шох, новда ва баргларга эга дарахт ёки ток тупи. Ер устки қисми - поя ...
Подробнее

КУСКУТА, повилика

ЧИРМОВУҚ, зарпечак – чирмовуқдошларга мансуб паразит ўсимликлар туркуми. Илдизи ва барглари йўқ. Ўсимликларга чирмашиб паразит ҳаёт кечиради. Карантин ўсимлик ...
Подробнее

КУРЧАВОСТЬ ЛИСТЬЕВ

БАРГЛАРНИНГ БУЖМАЙИШИ – айрим ўсимликлар (шафтоли, олча ва ҳ. к.)да учрайдиган касал¬лик. Замбуруғ кўзғатади. Барглар ғадир-будурлашади, сарғиш-пушти рангга киради, мўртлашади; ...
Подробнее

КУЛЬТУРНЫЕ РАСТЕНИЯ

МАДАНИЙ ЎСИМЛИКЛАР, экма ўсимликлар – хўжалик аҳамиятига эга бўлган барча экиладиган ўсимликлар (мевали, резавор мевали, ток, сабзавот, полиз ва ҳ ...
Подробнее