МЯСИСТЫЙ

ЭТДОР, гўштдор – барг, тана (поя), илдиз ва мева¬ларнинг этдор бўлиши ...
Подробнее

МЯСИСТОЛИСТНЫЙ

СЕМИЗ БАРГЛИ, этдор баргли – барги қалин ўсимликлар ...
Подробнее

МЯСИСТО-КОСТЯНКОВЫЙ

ЭТДОР-ДАНАКЛИ – қалин эт ва данакдан иборат мева (шафтоли, олхўри, гилос ва ҳ. к.) ...
Подробнее

МЯКОТЬ ЯГОДЫ

ҒУЖУМ ЭТИ – узум ғужумларининг этдорлиги ...
Подробнее

МЯКОТЬ ПЛОДА

МЕВА ЭТИ – турли хўл меваларнинг ейилади¬ган юмшоқ қисми. Этдор, серсув, карсиллайдиган ва ҳ. к. бўлади ...
Подробнее

МУШМУЛА

МУШМУЛА – раънодошларга мансуб доим яшил субтропик мевали ўсимлик. Ватани - Жанубий-Шарқий Осиё. Гру¬зия, Краснодар ўлкаси, Озарбайжонда экма ҳолида учрайди ...
Подробнее

МУЧНИСТЫЙ НАЛЕТ

УНСИМОН ҒУБОР, кулсимон ғубор – замбуруғ таъсирида касалланган ўсимлик барглари, новдаси, меваси устини қоплаган кулсимон ғубор ...
Подробнее

МУЧНИСТАЯ РОСА

УНШУДРИНГ – паразит замбуруғлар қўзғатадиган ўсимлик касаллиги. Ток, олма, шафтоли, крижовник каби¬ларда учрайди. Барг, шох, новдалар, меваларида унсимон ғубор (доғ) ...
Подробнее

МУТОВКА

ХАЛҚА, давра – 1) тана (поя)нинг бир қисми (бўғими)да тўп бўлиб, ўсган шох, барг, гулдан иборат учта орган гуруҳи; 2) ...
Подробнее

МУТАЦИОННАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ

МУТАЦИОН ЎЗГАРУВЧАНЛИК, мутацияга мойиллик - ташқи муҳит таъсирида организмда содир бўладиган кескин ўзгаришлар. Бундай ўзгаришлар ирсий белгиларга маълум даражада таъсир ...
Подробнее