НУЦЕЛЛЮС

НУЦЕЛЮС, уруғкуртак мағизи – уруғкуртакнинг марказий қисмида жойлашган кўп ҳужайрали қисм. Унинг ичида мур¬так қопчаси шаклланади ...
Подробнее

НУТАЦИЯ

НУТАЦИЯ – ўсимликнинг ўсув органлари (новдаси) учки қисмининг айланма ҳаракат тарзида ўсиши. Ток янги новдалари¬нинг ўсишида яққол кўринади ...
Подробнее

НОСИК

ТУМШУҚЧА – мева ёки уруғ (данак) нинг уч қисми ...
Подробнее

НОРМИРОВАНИЕ ЦВЕТКОВ ИЛИ ПЛОДОВ

ГУЛ ЁКИ МЕ¬ВАЛАРНИ МЕЪЁРЛАШТИРИШ, гул ёки меваларни нормалашти¬риш - сифатли ҳосил етиштириш мақсадида гул ёки тугилган меванинг ортиқча қисмини сунъий ...
Подробнее

НОРМА ПОЛИВА

СУҒОРИШ НОРМАСИ, суғориш миқдори – боғ ва токзорлар, экинларни бир марта суғоришда бериладиган сув миқдори. Қ. Поливная норма ...
Подробнее

НОРМА ВЫСЕВА СЕМЯН

УРУҒ ЭКИШ МЕЪЁРИ, уруғ экиш миқдори - кўчат етиштириш мақсадида кўчатзорнинг ҳар гектар май¬донига экиладиган уруғлар миқдори. Тупроқ шароити, экиш ...
Подробнее

НОЖКА ЗАВЯЗИ

ТУГУНЧА БАНДИ – мева тугунчани тана би¬лан туташтириб турувчи банд ...
Подробнее

НОЖ САДОВЫЙ

БОҒ ПИЧОҚ – новда ва шохчаларни қирқиш, қирқилган жойларни текислаш каби ишларда қўлланилади. Шакли бу¬кик ...
Подробнее

НОЖ ОКУЛИРОВОЧНЫЙ

ПАЙВАНДЛАШ ПИЧОҒИ – асо¬сан куртак пайванд қилишда ишлатиладиган махсус пичоқ. Бошқа пичоқлардан паст томонида пластмассали куракчаси борлиги билан фарқ қилади ...
Подробнее

НИТРОФОС

НИТРОФОС – мураккаб азотофосфорли минерал ўғит. Таркибида 38% азот ва фосфор бор. Донадор ҳолида аммиакли селитра ва гипс ёки преципитат, ...
Подробнее