ОЧИСТКА ШТАМБОВ ДЕРЕВЬЕВ

ДАРАХТ ТАНАСИНИ ТО¬ЗАЛАШ – мевали дарахтлар танасини зараркунандалар ва касалликлар¬нинг тарқалиши учун уя ҳисобланган эски, чириган пўстлоқларидан тозалаш. Ҳар йили ...
Подробнее

ОЧАГОВОЕ ВНЕСЕНИЕ УДОБРЕНИЙ

ЎҒИТЛАРНИ МАРКАЗГА СОЛИШ – ўғитларни мевали ўсимликлар ҳамда токнинг асосий сўрувчи илдизлари ривожланган зонага солиш. Кўп меҳнат талаб қилиши ҳамда ...
Подробнее

ОЦЕНКА ЗЕМЛИ

ЕРНИ БАҲОЛАШ – қишлоқ хўжалиги ерлари¬нинг ишлаб чиқариш ҳамда халқ хўжалигидаги қиммати кўрсаткичлари тизими. Мевачилик ва узумчиликда Е. б. кўрсаткичларига ...
Подробнее

ОТЦОВСКОЕ РАСТЕНИЕ

ОТА ЎСИМЛИК – ўсимлик навлари¬ни чатиштиришда чангини олиш учун ажратилган ўсимлик ...
Подробнее

ОТХОДЫ И ОТБРОСЫ

ЧИҚИНДИ ВА ТАШЛАНДИҚЛАР – мева ва узумни қайта ишлаш вақтида ҳосил бўлган чиқиндилар (узум турпи ва ҳ. к.), қишлоқ хўжалиги ...
Подробнее

ОТРЯХИВАНИЕ СНЕГА С ДЕРЕВЬЕВ

ДАРАХТЛАРДАН ҚОРНИ СИЛКИТИБ ТУШИРИШ – мевали дарахт шохларини синиб кетишдан сақлаш мақсадида қалин ёққан қорни силкитиб тушириш. Дарахтнинг тепа қисмидаги ...
Подробнее

ОТРОСТОК

БУТОҚ, новда – дарахт танаси, асосий шохлардан ўсиб чиққан новда ...
Подробнее

ОТПРЫСК

БАЧКИ НОВДА, бачки шох – ўсимлик танаси ёки илди¬зидан ўсиб чиққан новдалар. Ривожланиши нормал бўлган ўсимликларда кўпинча олиб ташланади (асосий ...
Подробнее

ОТНОСИТЕЛЬНЫЙ ПОКОЙ

НИСБИЙ ТИНИМ – ўсимлик орга¬низмининг ноқулай иқлим шароити, масалан, совуқ туфайли ривожла¬нишдан вақтинча тўхтаган ҳолати. Мевали ўсимликлар ҳамда токда бу ...
Подробнее

ОТЛОГОЕ ПОЛЕ

НИШАБ ЕР – паст-баландлиги ҳар 100 м. да 1 м ва ундан ортиқ фарқ қиладиган ёнбағир ерлар ...
Подробнее