СУШЕНЫЙ ВИНОГРАД, кишмиш

МАЙИЗ – узумнинг офтобда, сояда ва бошқа махсус усуллар ёрдамида қуритилгани. Майизбоп (киш¬мишбоп) ва айрим хўраки навлар (Султони, Каттақўрғон, Нимранг, ...
Подробнее

СУЧОК ЗАМЕШЕНИЯ

ЎРИНБОСАР НОВДА – ток тупларини кесиш вақтида 2-4 куртак қолдириб кесилган бир йиллик калта новда ...
Подробнее

СУЧОК

НОВДАЧА, бутоқча – мевали дарахтлар шохларидаги ёш новда ёки бутоқчалар ...
Подробнее

СУХАЯ ПОДВЯЗКА ВИНОГРАДНЫХ КУСТОВ

ТОК ТУПЛА¬РИНИ ҚУРУҚ БОҒЛАШ – агротехника усулларидан бири; баҳорда ток тупларини очиш вақтида уларнинг тана, занг, маданг ва бир йиллик ...
Подробнее

СУСЛО ВИНОГРАДНОЕ

УЗУМ ШАРБАТИ – узумнинг вино тай¬ёрлаш учун сиқиб олинган, бижғимаган суви, шарбати. Янги вақтида шарбат сифатида истеъмол қилиш мумкин ...
Подробнее

СУПЕРФОСФАТ

СУПЕРФОСФАТ – фосфорли маъданли ўғит. Таркибида ўсимлик томонидан ўзлаштириладиган 14-20% фосфор бор. Сақланганда бироз қотади. Барча ўғитлар билан аралаштириш мумкин ...
Подробнее

СУЛЬФАТ АММОНИЯ, сернокислый аммоний

АММОНИЙ СУЛЬФАТ – азотли маъданли ўғит. Таркибида аммиак шаклида 20% гача азот бор. Нам сақловчи эмас. Сақланганда қотиб қолмайди. Барча ...
Подробнее

СУБТРОПИЧЕСКИЕ КУЛЬТУРЫ

СУБТРОПИК ЎСИМЛИКЛАР – асосан, кўп йиллик доим яшил (баъзан барг тўкувчи) дарахтлар, бута¬лар ёки ўтсимон ўсимликлар. Субтропик (илиқ иқлимли) минтақаларда ...
Подробнее

СУБСТРАТ

МУҲИТ, субстрат – ўсимликларнинг ўсиши учун махсус тайёрланган озиқ моддаларга бой муҳит (масалан, тупроқ, чи¬риган гўнг ва қум аралашмаси, тош-шағали ...
Подробнее

СТУПЕНЧАТАЯ ГИБРИДИЗАЦИЯ

ПОҒОНАЛИ ДУРАГАЙ¬ЛАШ – ўсимликлар селекциясининг асосий усулларидан бири; мурак¬каб чатиштиришнинг хили бўлиб, бунда бир нечта ота-она ўсимлик иштирок этади ...
Подробнее