ЗЯБЛЕВАЯ ВСПАШКА

КУЗГИ ШУДГОР, кузги ер ҳайдаш – экин экиладиган ер, жумладан боғ ва токзорлар қатор ораларида нам сақлаш, ўғитни тупроққа кўмиш, ...
Подробнее

ЗРЕЛОСТЬ ЧЕРЕНКОВ

ҚАЛАМЧАЛАРНИНГ ПИШГАНЛИ¬ГИ, новдаларнинг пишганлиги – пайвандлаш ва илдиз олдириш (экиш) учун ёғочланган, куртаклари тўлиқ шаклланган қаламча (новдалар)дан фойдаланилади. Пишган қаламча ...
Подробнее

ЗРЕЛОСТЬ СЕМЯН

УРУҒНИНГ ПИШГАНЛИГИ – уруғнинг физиологик пишганлиги. Уруғлардаги барча тўқималарнинг диффе¬ренциалланиб, шаклланиб бўлгани ҳамда улардаги физиологик жара¬ёнларнинг тўхтаб, муртакнинг тиним ҳолатига ...
Подробнее

ЗРЕЛОСТЬ ПЛОДА

МЕВА ПИШИҚЛИГИ – пишиқликнинг си¬фат кўрсаткичи. Уч гуруҳга бўлинади: теримбоп пишиқлик; истеъмол¬боп пишиқлик; техник пишиқлик. Теримбоп пишиқлик - меваларда озиқ ...
Подробнее

ЗООЦИДЫ

ЗООЦИДЛАР – пестицидлар гуруҳига оид кимёвий заҳарли моддалар; омборхоналар, иссиқхоналар ва бошқа жойларда ке¬мирувчиларга қарши ишлатилади. Энг кўп ишлатиладиганлари зоокума¬рин, ...
Подробнее

ЗОНТИК

СОЯБОН – тўпгулларнинг бир хили. Мураккаб ва оддий бўлади. Гилос, нок кабиларнинг тўпгули оддий соябондир ...
Подробнее

ЗОНАЛЬНАЯ РАСТИТЕЛЬНОСТЬ

ЗОНАЛ ЎСИМЛИКЛАР – айрим зоналарга хос ўсимликлар. Тараққиёт натижасида турли ўсимликлар маълум зона шароитига молашган бўлиб, фақат шу зона учунгина ...
Подробнее

ЗОНА

ЗОНА – ўзига хос иқлим, ўсимлик ва ҳайвонларга эга бўлган ўлка, майдон (масалан, субтропик З. , мўътадил З. , тропик ...
Подробнее

ЗОЛОТИСТАЯ СМОРОДИНА

ТИЛЛА РАНГ СМОРОДИНА, тилла ранг қорақат – смородина нави. Совуққа, қурғоқчиликка чидам¬ли. қ. Смородина ...
Подробнее

ЗОЛА

КУЛ – маҳаллий органик ўғит. Ўсимлик ва бошқа органик материалларнинг куйиб (ёниб) битгандан кейинги қолдиғи. Таркибида калий, фосфор, шунингдек, магний, ...
Подробнее