ТЫЧИНКА

ЧАНГЧИ – ўсимлик гулининг эркак репродуктив органи; чангдон, чанг ва чангчи ипидан иборат. Унинг функционал – урғочи гулли навларида яхши ...
Подробнее

ТУТОВОЕ ДЕРЕВО, шелковица

ТУТ ДАРАХТИ, тут - тутдошлар¬га мансуб мевали, манзарали дарахт. Барги ипак қурти учун тўйимли озуқа. Икки уйли айрим жинсли ўсимлик ...
Подробнее

ТУРКМЕНСКАЯ ЧАША

ТУРКМАНЧА КОСА, Туркман косаси – ток тупига баланд танали (75-100 см.) ва косасимон шакл бериш усу¬ли. Бир йиллик новдалар 2-3 ...
Подробнее

ТУРГОР

ТАРАНГЛИК, тургор – ўсимлик ҳужайра қобиғининг шимилган сув миқдорига қараб таранг ҳолатда бўлиши ...
Подробнее

ТРАНСПОРТАБЕЛЬНОСТЬ ПЛОДОВ И ВИНОГРАДА

МЕВА ВА УЗУМНИНГ ТРАНПОРТБОПЛИГИ – мева ва узумнинг узоқ жойларга жўнатишга ҳамда бундай шароитда ўз сифатини йўқотмаслиги хусуси¬яти. Асосан кечпишар ...
Подробнее

ТРАНСПЛАНТАЦИЯ

ТРАНСПЛАНТАЦИЯ - қ. Прививка ...
Подробнее

ТРАНСПИРАЦИЯ

ТРАНСПИРАЦИЯ, сув буғланиши – ўсимликларда кечадиган физиологик жараён; ўсимлик яшил қисмлари, асосан барги орқали тупроқ, иқлим шароитига қараб сувнинг буғланиш ...
Подробнее

ТОЧКА РОСТА

ЎСИШ НУҚТАСИ - ўсимлик пояси ва илдизи¬нинг энг учки ўсувчи қисми. Ў. н. яқинида баргларнинг бошланғич мур¬таклари ҳосил бўлиб, кейинчалик ...
Подробнее

ТОМАСШЛАК

ТОМАСШЛАК – ишқорли фосфорли ўғит. Қўнғир кукун, сувда эримайди, қовушмайди. Таркибида 7-20% гача фосфор ҳамда Са, Мд каби аралашмалар бор ...
Подробнее

ТЛЯ

ШИРА, ўсимлик бити – қанотсиз ёки қанотли майда ҳашаротлар, санчиб сўрувчи зараркунандалар. Ёш барг, новда, шунинг¬дек, илдизлар суюқлиги-ширасини сўриб ҳаёт ...
Подробнее
Loading...