РЯДОВАЯ ПОСАДКА

ҚАТОРЛАБ ЭКИШ – ток ва мевали ўсимликларни токзор ва мевали боққа маълум тартибда қаторлаб жой¬лаштириш. Тўғри тўрт бурчак қилиб экиш(қаторлар ...
Подробнее

РЯД

ҚАТОР – бир-биридан маълум оралиқда жойлашган ток ва мевали ўсимликлар (дарахтлар) қатори. Мевачилик ва узумчилик амалиётида туплар оралиғи жойнинг тупроқ ...
Подробнее

РЫХЛЕНИЕ ПОЧВЫ

ТУПРОҚНИ ЮМШАТИШ – тупроққа ишлов бериш усулларидан бири. Бегона ўтларга қарши курашиш, тупроқдаги нам ва ҳаво режимини яхшилаш мақсадида қўлда ...
Подробнее

РЫЛЬЦЕ

ТУМШУҚЧА – гул тугунчаси устунчасининг чанг ту¬тадиган устки қисми. Гуллаш вақтида ўзидан махсус шира ажрата¬ди. Чангланишда чангнинг ривожланишида аҳамиятли. Икки ...
Подробнее

РУКАВ

ЗАНГ, қўл – 3 ва ундан ортиқ йиллик ток занги (қўли). Ўзбекистонда ток тупларига асосан кўп зангли (қўлли) шакл берилади ...
Подробнее

РОСЯНЫЕ КОРНИ

ШУДРИНГ ИЛДИЗЛАР – ток тупи танаси ер ости қисми тупроқ устки қатламига яқин жойлашагн илдизлар. Нам¬дор тупроқларда, ток суғорилганда тез ...
Подробнее

РОСЯНЫЕ КОРНИ

ШУДРИНГ ИЛДИЗЛАР – ток тупи танаси ер ости қисми тупроқ устки қатламига яқин жойлашагн илдизлар. Нам¬дор тупроқларда, ток суғорилганда тез ...
Подробнее

РОСТОВЫЕ ВЕЩЕСТВА

ЎСТИРУВЧИ МОДДАЛАР – ўсимликлар ўсишини тезлаштирувчи фитогармонлар, моддалар. Бу¬ларга ауксинлар, гиббереллинлар, цитокининлар, шунингдек ногормо¬нал характердаги табиий бирикмалар, айрим феноллар, витаминлар ...
Подробнее

РОСТ РАСТЕНИЙ

ЎСИМЛИКЛАРНИНГ ЎСИШИ – ўсимликларнинг ҳажм жиҳатдан катталашиб улғайиши. Тирик орга¬низмнинг ҳар бир ҳужайраси бўлиниш ва кўпайиш йўли билан шунга ўхшаш ...
Подробнее

РОЗЕТОЧНОСТЬ ЯБЛОНИ, мелколистность яблони

ОЛМА¬НИНГ МАЙДА БАРГЛИЛИГИ – олмада учрайдиган касаллик. Са¬баби номаълум. Барглар майдалашиб, рангсизланади, гумбазчасимон шаклга киради. новдаларнинг бўғим оралиғи кескин қисқаради, ...
Подробнее
Loading...