ЕУВИТИС ЕУВИТИС

ЕУВИТИС ЕУВИТИС - Витис туркумининг туркумчаси ...
Подробнее

ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ ТАБИАТШУНОСЛИК

ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ ТАБИАТШУНОСЛИК – табиат ҳақидаги фанлар мажмуи ...
Подробнее

ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР

ТАБИИЙ ТАНЛАНИШ – организм¬ларнинг табиий шароитда ўз наслини сақлаб қолиш хусусияти; ҳаёт учун курашиш натижаси ...
Подробнее

ЕСТЕСТВЕННЫЕ ВРАГИ ВРЕДИТЕЛЕЙ ПЛОДОВЫХ И ДЕКОРО-ТИВНЫХ РАСТЕНИЙ, природные враги вредителей плодовых и декора¬тивных растений

МЕВАЛИ ВА МАНЗАРАЛИ ЎСИМЛИКЛАР ЗАРАР-КУНАНДАЛАРИНИНГ ТАБИИЙ КУШАНДАЛАРИ - ўсимликларнинг нобуд бўлиши ёки уларнинг зарарланишига сабаб бўлувчи паразитлар, йиртқичлар ва патоген ...
Подробнее

ЕСТЕСТВЕННОЕ ПЛОДОРОДИЕ ПОЧВЫ

ТУПРОҚНИНГ ТА¬БИИЙ УНУМДОРЛИГИ - тупроқда ўсимлик ҳаёти учун зарур бўлган озиқ моддалар, нам ва ҳавонинг табиий ҳолда бўлиши ...
Подробнее

ЕСТЕСТВЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ПЛОДОВЫХ РАСТЕНИЙ

МЕ¬ВАЛИ ЎСИМЛИКЛАРНИНГ ТАБИИЙ ЁРИТИЛИШИ - ўсимликнинг қуёш нуридан фойдаланиши; қуёш нурининг шох-шаббага тушиши ...
Подробнее

ЕСТЕСТВЕННОЕ ОРОШЕНИЕ

ТАБИИЙ СУҒОРИЛИШ – мева¬ли ва бошқа ўсимликларнинг табиий шароитда ёмғир ёки қор суви би¬лан таъминланиши ...
Подробнее

ЕСТЕСТВЕННОЕ ОПЫЛЕНИЕ

ТАБИИЙ ЧАНГЛАНИШ – ин¬сон иштирокисиз мевали ва бошқа ўсимликларнинг табиий шароитда чангланиши; шамол, асалари ёрдамида уруғчи (оналик) тумшуқчасига бошқа гул ...
Подробнее

ЕСТЕСТВЕННАЯ УБЫЛЬ ПЛОДОВ

МЕВАЛАРНИНГ ТАБИИЙ ВАЗН КАМАЙИШИ – нафас олиш жараёнида мевалар таркиби¬даги намнинг буғланиши натижасида улар вазнининг камайиши. Асо¬сан меваларни сақлашда ва ...
Подробнее

ЕЖЕГОДНОЕ ПЛОДОНОШЕНИЕ–

ҲАР ЙИЛИ ҲОСИЛ БЕРИШ – ўсимликларнинг келгуси йили ҳосилдорликни камайтирмаган ҳолда оптимал даражада сифатли ҳосил бериш қобилияти. Мевали дарахт¬ларнинг ҳар ...
Подробнее